Stjernelys Essens – oktober 2013

Light of Xerius
Månedsessens oktober 2013

Light of Xerius forbindes omgående med lyset fra Xerius. Essensen bevirker en styrkelse og en gjenopprettelse på alle nivåer og minner oss om våre egne oppgaver. Essensen bringer en i kontakt med nye former for å være en lys-kjemper. Og denne tilstedeværelsen av lys er så sterk at alt som kommer i berøring med den, transformerer seg omgående. Essensen støtter den betingelsesløse fokusen på lyset og hjelper til med å skaper nye former. Essensen innrømmer tilgang til alle hellige plasser som nå blir skapt i parallelle verdener.

Essensen kan brukes daglig med en spesiell anvendelse/øvelse.
For mer informasjon om anvendelsen tar kontakt med Nirr.

10_picture Starlight Essences Oktober 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.