Monthly energy update September 2018

DE below After saying goodbye to the full moon energy in August it once more shows that the Shakti is on the rise and that September announces itself very pleasantly. Shaken by the energies in August, the September month starts with a cleanup. Churned up impulses, visions and sometimes emotional outbursts, which made August tiring…

Updating the current flow of energy – Atlantis Crystal Healing

With the approach of the Golden Age more new energies from creation are pouring down from heaven and want to stimulate new streams of energy in people and the earth. This requires a stronger, more natural connection and alignment with one’s own divine levels of light, your Higher Self, in order to engage more easily…

Harmonising of male and female aspects in ourselves

WORKSHOP Harmonising of male and female aspects in ourselves with Deborah’s Starlight Essences: ~ Harmonising of male and female aspects in ourselves leads to a more balanced perception and relation with our outer world – thus with our partner and relationships in general. Connecting with others and our environment gains in depth and in quality…

ILDsjamanistisk Workshop – LUFT og VANN

~ I kontakt med elementer er du i forbindelse med deg selv, dine omgivelser og jorden. ENS med universet. I en meditasjon og i forbindelse med tromming/synging fører Nirr deg i kontakt med elementene LUFT og VANN og hermed med ditt Indre Selv. ~ Ta med hvis mulig et liggeunderlag. Hjertelig Velkommen. Arrangør: Nirr Consulting…

Atlantis Krystall Healing – Ildkrystaller

~ Ildkrystaller blir initiert med den hellige ilden. De støtter enhver type transformasjon. Ildkrystaller kan også bli brukt i ulike rom. Her gir de en permanent transformasjonsenergi i rommet. ~ For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr. Fire crystals are initiated with the holy…

Stjernelys Essens – oktober 2013

Light of Xerius Månedsessens oktober 2013 Light of Xerius forbindes omgående med lyset fra Xerius. Essensen bevirker en styrkelse og en gjenopprettelse på alle nivåer og minner oss om våre egne oppgaver. Essensen bringer en i kontakt med nye former for å være en lys-kjemper. Og denne tilstedeværelsen av lys er så sterk at alt…