Atlantis Krystall Healing – Ildkrystaller

Fire Crystal

~

Ildkrystaller blir initiert med den hellige ilden. De støtter enhver type transformasjon. Ildkrystaller kan også bli brukt i ulike rom. Her gir de en permanent transformasjonsenergi i rommet.

~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

Fire crystals are initiated with the holy fire. They support any kind of transformation. Fire crystals can also be used for rooms where they provide on ongoing transformation energy.

See also Atlantis Crystal Healers worldwide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *