Atlantis Krystall Healing – Visjonskrystaller

VisjonskrystallerVisjonskrystaller gir innsyn i din egen livsvei. De gir visjoner som gjør det lettere å forstå dine utviklingstrinn. Støttende henvisninger fra den ikke polare verden kommer til syne og spirituell veiledning kan bli erfart. Når du har viktige beslutninger å gjøre i ditt liv, er visjonskrystallen en fortreffelig mulighet til å få innsyn utover dine egne erfaringer og din forstillingskraft.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
Vision crystals give insights into your own life path. They grant visions, which make it easier to comprehend your own steps of development. Supporting hints from the non-polar level appear and spiritual guidance can be experienced. When you are about to make important decisions in your life, the vision crystal is an excellent opportunity to receive insights beyond your own experiences and imagination.
~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.