Atlantis Krystall Healing for Ryggen

ACH Logo 99

~

Virvelsøylekrystallen frigjør og forbedrer flyten
i virvelsøylekanalen. Lys kanalen, som flyttes gjennom virvelsøylen, er en hengivelseskanal og hovedenergien mellom himmel og jord beveger seg gjennom denne kanalen.

~

Virvelsøylen er en viljestyrke/suksess organ og derfor er flyten i virvelsøylen ofte påvirket og redusert gjennom viljestyrkekonflikter. Virvelsøylekrystallen renser hele energikanalen i virvelsøylen. Stagnerende energier blir fjernet.

~

Kombinert med chakra krystaller kan fraskildte aspekter komme tilbake til hoved-energi flyten. Det virker avslappende og gir en følelse til å være i enhet meg deg selv. Det hjelper deg til å akseptere alle dine aspekter og til å gi slipp på alt som er ubrukbar.

~

Da chakraene ligger langs virvelsøylen og energiforsyningspunktene for organene befinner seg nær virvelsøylen, virker dette arbeidet med virvelsøylekrystallen positivt på hele ditt energisystem. Spenninger som følge av dårlig holdning eller ensidige aktiviteter kan også bli balanserte med virvelsøylekrystallen.

~

Det er også mulig å behandle terapiresistente sykdommer som særskilte konflikter som påvirker ryggen og som kan føre til terapi resistens. Virvelsøylekrystallen gjør det mulig å gi slipp på gamle problemer eller temaer og skaper en ny flyt. Det hjelper kroppen til å frigjøre seg selv fra somatiske symptomer.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.
~

Atlantis Crystal Healing for the spine_picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *