Atlantis Krystall Healing for Ryggen

~ Virvelsøylekrystallen frigjør og forbedrer flyten i virvelsøylekanalen. Lys kanalen, som flyttes gjennom virvelsøylen, er en hengivelseskanal og hovedenergien mellom himmel og jord beveger seg gjennom denne kanalen. ~ Virvelsøylen er en viljestyrke/suksess organ og derfor er flyten i virvelsøylen ofte påvirket og redusert gjennom viljestyrkekonflikter. Virvelsøylekrystallen renser hele energikanalen i virvelsøylen. Stagnerende energier blir…