Atlantis Crystal Healing

ACH Logo 99

=======================
Atlantis Krystall healerne
=======================

Atlantis Krystallhealere er vesener som kan se tilbake til en lang sjelelig utvikling. Allerede i Atlantis tidsalder tjente de lysutviklingen på jorda til menneskene. De utmerker seg ved en stor kjærlighet til lyset og krystallverdenene og innsetter disse til velvære for alle.

Krystallverdenene har oppgaven til å gi lyset et uttrykk her på jorda. Krystaller og steiner bærer hele skapelsens spektrum av lyset.

Krystallhealerne lærer bort bruken av disse mangfoldige lys- og skapelsesnivåer for å helbrede folk, for feng shui og for healing av jorda.

Atlantis Krystallhealere har evner til å se lysstrukturer på vesener i alle energi kropper og derfor kan de behandle og helbrede på en helhetlig måte.

Med krystallklart blikk erkjenner de hvilke helbredelses metoder som passer akkurat for problemet eller temaet som en gitt person har. Med stor kjærlighet og hengivelse til den guddommelige moren blir krystallene brukt for velvære og helbredelse.

Opplæringen for å bli Atlantis Krystallhealer inneholder som første trinn, kurset : “Veien inn i lyset”. Her blir grunnlagene for en stabil basis forberedt for å åpne seg til de ulike skapelses-nivåer og for de 7 hovedchakraene.

Deretter kommer bevisstgjørelsen for å arbeide med lys og energi og en klar forbindelse til ens egen guddommelige kraft og til opprinnelsens lys.

Det andre trinnet er opplæringen til Alpha Chi Konsulent, med tilgangen til 8. chakra – som er nivået for lovmessighet. Gjennom denne undervisningen åpner nivået for løsninger fra den (ikke dualistiske) ikke polare verden seg, for å leve innenfor den guddommelige orden og for å akkompagnere og for å lede.

Dette inneholder transformasjonsnivåer, som energetisk Feng Shui, for å fremstille harmonisk flyt og en opplæring for å kunne kommunisere med Krystallene og med steiner.

Alt dette danner grunnlagene for å bli en Atlantis Krystall healer.

~ Budskap fra Deborah Reiter, Februar 2014
~ Utdanningsleder for Atlantis Krystall Healerne

      For mer informasjon om Atlantis Crystal Healing,

 

      behandlinger og workshops tar

kontakt

    med Nirr.

ACH Logo 99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *