July the vision month

Monthly Reading July 22 / DE below July the vision month Hello loved ones, whoop whoop 🙂How did June go ? June was functioning as an accelerator and even being already in a good flow, June had its challenges and its exhausting phases. But nevertheless even if you couldn’t figure out, what it was all…

Nirr’s message July 2017

Monthly shamanic fire message: The voice of God is unmistakable. Only for those who have been ignoring the Divine for decades, will continue to be deaf and indulge in oblivion. They will ultimately have to make a decision whether they really want to participate in this increase of consciousness or retreat and to eventually join…

Atlantis Krystall Healing – Visjonskrystaller

Visjonskrystaller gir innsyn i din egen livsvei. De gir visjoner som gjør det lettere å forstå dine utviklingstrinn. Støttende henvisninger fra den ikke polare verden kommer til syne og spirituell veiledning kan bli erfart. Når du har viktige beslutninger å gjøre i ditt liv, er visjonskrystallen en fortreffelig mulighet til å få innsyn utover dine…