Nirr’s shamanic fire message June 2018:

DE below The new energies in the second half of May have awakened streams in the earth that, when uniting with the heavenly energies, open the hearts wide in the first weeks of June. This is the perfect time for all interpersonal themes, everything regards to relation-, and partnership. The hearts are wide, love is…

Spiritual Centring – Connect with your Soul’s potential

Combining different healing techniques this workshop gives very practical exercises to balance and center yourself and through that connect with your soul’s potential. Belara and Nirr will combine trusted methods as Body Feng Shui, Atlantis Crystal Healing, Starlight Essences Therapy and Lotus Healing to improve the energy flow through your light channel along the spine….

Starlight Essences Chakra Training

The Starlight Essences system was developed in 2002 and is connected with the Starlight portal at Stonehenge. It is now a worldwide essences system. There are three levels of essences and they involve the energies of many different star and planetary systems. This training will start with an introduction to the Starlight Essences, how you…

Harmonising of male and female aspects in ourselves

WORKSHOP Harmonising of male and female aspects in ourselves with Deborah’s Starlight Essences: ~ Harmonising of male and female aspects in ourselves leads to a more balanced perception and relation with our outer world – thus with our partner and relationships in general. Connecting with others and our environment gains in depth and in quality…

Starlight Essenser Workshop VENUS – Fredag 2.Mai

~ I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS. Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda. ~ Stjernelys Essensene fra VENUS fremmer bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon. Hjertelig velkommen til en…

Stjernelys Essens – oktober 2013

Light of Xerius Månedsessens oktober 2013 Light of Xerius forbindes omgående med lyset fra Xerius. Essensen bevirker en styrkelse og en gjenopprettelse på alle nivåer og minner oss om våre egne oppgaver. Essensen bringer en i kontakt med nye former for å være en lys-kjemper. Og denne tilstedeværelsen av lys er så sterk at alt…

Fredag 27. Sept – Stjernelys Workshop på Gaia

27. September 18.30 – 21.00 Stjernelys Essenser Workshop på Gaia Senteret for alternativ behandling i Trondheim (Fjordgata 62/64). Starlight Essences/ Stjernelys essenser er en ny metode (siden 2002) baserend på stjernelys og har 3 nivå som gir tilsammen 124 forskjellige essenser. På denne kvelden skal jeg presentere nivå 1 som omfatter de første 31 essenser….