GRATIS LYDFIL – Positive affirmasjoner

”Affirmasjon, en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes. Bygger på den grunnleggende forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.” fra ‘Store norske leksikon’

Louise Hay må vel kunne sies å være affirmasjonenes mor.
Hun har skrevet bøker og holdt foredrag om temaet siden tidlig på syttitallet. Hennes klassiker “you can heal your life” er et must for alle som vil begynne en reise i personlig utvikling.
En affirmasjon er en kreativ visualisering, en positivt formulert frase du gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i ditt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt eller skrives ned.

I dag vil jeg gi deg en lydfil med positive affirmasjoner:) Du kan lytte til den når du er ute på tur eller legger deg om kvelden.

shutterstock_112743073

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.