GRATIS LYDFIL – Positive affirmasjoner

”Affirmasjon, en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes. Bygger på den grunnleggende forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.” fra ‘Store norske leksikon’

Louise Hay må vel kunne sies å være affirmasjonenes mor.
Hun har skrevet bøker og holdt foredrag om temaet siden tidlig på syttitallet. Hennes klassiker “you can heal your life” er et must for alle som vil begynne en reise i personlig utvikling.
En affirmasjon er en kreativ visualisering, en positivt formulert frase du gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i ditt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt eller skrives ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *