Creating your Life with AFFIRMATIONS

I think affirmations are an important topic in the field of alternative medicine and holistic therapies and that’s why I picked up this topic in this week’s newsletter from Louise Hay where she is, like always, very nicely describing the meaning of affirmations and how we create our life with our thoughts. So here she…

GRATIS LYDFIL – Positive affirmasjoner

”Affirmasjon, en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes. Bygger på den grunnleggende forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.” fra ‘Store norske leksikon’ Louise Hay må…