Starlight Essenser Workshop VENUS – Fredag 2.Mai

Starlight Essences Logo cropped~
I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS.

Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda.
~

Stjernelys Essensene fra VENUS fremmer bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon.

Hjertelig velkommen til en kveld med det velgjørende stjernelyset fra VENUS!!!

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Fredag 2. Mai
Tid: 18.30 – 20.30
Pris kr. 250,-

Sted:
Energi og Terapi senteret (tidligere Gaia) i Trondheim, Fjordgata 62/64

Påmelding kan også skjer per email eller Sms.
E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Det er en fordel å ha meditert før men det er ingen krav. Kurset egner seg både for nybegynnere og terapeuter.

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med meg.

Nirr’s Diploma

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

Starlight Connection Workshop VENUS

In the beautiful garden of Venus with its holy temple buildings, is the Starlight knowledge and the mastery of the heart chakra guarded. Everything which the earth and mankind needs to make the heart chakra complete is possible to experience through Venus. From there Unconditional Love is streaming continously to earth.

The Starlight Essences from Venus support greater awareness, healing and transformation.

I look forward to welcome you to an evening with the beautiful light of Venus.

Organizer/Host: Nirr Consulting
Teacher: Nirr Hochadel
Date: Friday 2. Mai
Time: 6.30pm – 8.30pm
Price: kr. 250,-

Place: Gaia Trondheim, Fjordgata 62/64
Booking can also be made via email or sms:
Email: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Participation in this workshop does not require any previous knowledge. So the workshop is suitable for beginners and also therapists who are looking for a new and truly amazing addition to their current methods.

For more information about the course or the method please contact Nirr.

Nirr’s Diploma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *