Goodbye 2017 and Hello 2018

  Hello loved ones, What a lovely end to 2017 during this festive season. I would like to thank all of you, for being in my life and making it so special. Let’s be grateful for all the good in 2017 and let’s start 2018 with lots of positive vibes. I already see 2018 through…

Fireshamanic Drum Journey – Consultation on Skype

Feel free to check out my articles: ~ Fireshamanic workshop – Reconnect with your roots ~ Fireshamanism ~ OM NAMAH SHIVAYA If you resonate with the fire shamanic vibrations, feel free to contact me for a fire shamanic consulation on Skype on a topic/theme of your choice. I will then connect with the fire shamanic…

Harmonising of male and female aspects in ourselves

WORKSHOP Harmonising of male and female aspects in ourselves with Deborah’s Starlight Essences: ~ Harmonising of male and female aspects in ourselves leads to a more balanced perception and relation with our outer world – thus with our partner and relationships in general. Connecting with others and our environment gains in depth and in quality…

Crystal Healing Evening – Monday 23.6.2014

As an ATLANTIS CRYSTAL HEALER, Nirr will use special crystals to dissolve blockages in the Subtle Energy Bodies (Aura), from which the physical body can benefit too. On this evening, Nirr will use methods which involve a HERKIMER CRYSTAL and a CRYSTAL POINT. Both methods transform, create space for a new flow and support that…

KRYSTALL HEALING KVELD på 16.6. og 23.6.

Som ATLANTIS KRYSTALL HEALER, bruker Nirr spesielle krystaller for å løse blokader i de enkelte energikroppene (Auraen) slik at også den fysiske kroppen kan frigjøre seg fra plager. På denne kvelden bruker Nirr to metoder som inneholder bruk av en HERKIMER-KRYSTALL og en KRYSTALLTOPP. Begge metoder transformerer, bevisstgjør mer og skaper plass for mer FLYT…

Guidet Meditasjon – Sola

~ I en Guidet Meditasjon hjelper Nirr deg med å få kontakt med energien fra sola, slik at du også kan få erfare solenergien i ditt Indre. Når blir erfart og integrert i ditt Indre, er det lettere å akseptere dette sterke lyset som kan virke veldig transformerende. Den integrerte, rene solenergien hjelper deg med…

ILDsjamanistisk Workshop – LUFT og VANN

~ I kontakt med elementer er du i forbindelse med deg selv, dine omgivelser og jorden. ENS med universet. I en meditasjon og i forbindelse med tromming/synging fører Nirr deg i kontakt med elementene LUFT og VANN og hermed med ditt Indre Selv. ~ Ta med hvis mulig et liggeunderlag. Hjertelig Velkommen. Arrangør: Nirr Consulting…

Starlight Essenser Workshop VENUS – Fredag 2.Mai

~ I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS. Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda. ~ Stjernelys Essensene fra VENUS fremmer bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon. Hjertelig velkommen til en…

Fullmåne i natt – 17. desember

Fullmåne i natt Gå i forbindelse med fullmåneenergien for å styrke og for å balansere den naturlige syklusen i deg og på jorda. Slik forbereder du deg for overgangen til nytt år 2014. Ny Workshop om måneenergien ~ Stjernelys forbindelese Workhsop / Lemuria Måne ~ finner sted i slutten av Januar 2014. . Sjekk under…

NEW Starligh Essences Workshop på GAIA :-)

Balalncing of male and female energies ================================== Conflicts often arise because of unbalanced male and female aspects in us.Its important to accept, to love and to live both our male and female aspects. Using an assortment of Starlight Essences from Sirius, we can recognise which aspects we can integrate, transform and harmonise, then bring back…