Atlantis Krystall Healing – HOLISTIC STONE HEALING

Holistic Stone Healing
HOLISTIC STONE HEALING

Bestemte temaer, sykdommer og atferdsmønstre er forbundet med de forskjellige energikroppene, i auraen og i den fysiske kroppen. Atlantis Krystall healere forstår kompleksitet og plasserer krystallene i overensstemmelse med energimønsteret som de har erkjent.

En ny positiv energiflyt kan etablere seg. Forherdete/fastlåste strukturer oppløser seg. Med støtter av åndelige verden kan sågar hardnakkede strukturer transformere seg. Alt kommer tilbake til sin naturlig plass. Det komplette energisystemet oppløser seg for å sette seg sammen på nytt. Det bringer en sterk følelse av befrielse.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

HOLISTIC STONE HEALING
Certain issues, diseases and behaviour patterns are related to your energy bodies, your aura or parts of your physical body. Atlantis Crystal Healers comprehend the complexity and place the crystals according to the energetic pattern, which they perceive. A new, positive energy flow can be established; hardened or dense structures can dissolve. With support from the spiritual world, even persistent structures can be transformed. Everything returns to its natural place; the whole energy system is dissolved and put back together which brings a sense of liberation. To find an Atlantis Crystal Healer near you visit :
www.crystal-healing-of-atlantis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *