Stjernelys Forbindelse Workshop VENUS

I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS. Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda.

Stjernelys Essensene fra VENUS støtter bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon.

Hjertelig velkommen til en kveld med det velgjørende stjernelyset fra VENUS!!!

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Lørdag 19. Oktober
Tid: 15.30 – 18.00
Pris kr. 250,-

Sted: Gaia Trondheim, Fjordgata 62/64
Påmelding kan også skjer per email eller Sms.
E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Det kreves ingen forkunnskaper til å delta. Kurset egner seg både for nybegynnere og terapeuter som kan tenke seg å bruke Stjernelys essenser i tillegg til andre metoder.

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med meg.

På denne kvelden skal jeg også informere deg om den fordypende Starlight Essenser Workshop – Balansering av mannlige og kvinnelige energier med Stjernelys Essenser fra SIRIUS – på fredag 22. November.

Nirr’s Diploma

VENUS+LIGHTNING+-sx41f6d9

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

Starlight Connection Workshop VENUS

In the beautiful garden of Venus with its holy temple buildings, is the Starlight knowledge and the mastery of the heart chakra guarded. Everything which the earth and mankind needs to make the heart chakra complete is possible to experience through Venus. From there Unconditional Love is streaming continously to earth.

The Starlight Essences from Venus support greater awareness, healing and transformation.

I look forward to welcome you to an evening with the beautiful light of Venus.

Organizer/Host: Nirr Consulting
Teacher: Nirr Hochadel
Date: Saturday 19. Oktober
Time: 3.30pm – 6.00pm
Price: kr. 250,-

Place: Gaia Trondheim, Fjordgata 62/64
Booking can also be made via email or sms:
Email: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Participation in this workshop does not require any previous knowledge. So the workshop is suitable for beginners and also therapists who are looking for a new and truly amazing addition to their current methods.

I will also tell you in more detail in this workshop about the Starlight Essences workshop I will be giving on Friday the 22nd October ‘Balancing male and female energies with Starlight Essences’ where we will be working with the amazing light of SIRIUS.

For more information about the course or the method please contact Nirr.

Nirr’s Diploma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *