Atlantis Crystal Healing for the Spine

The spine crystal frees and enhances the flow in the spine channel. The light channel, which flows through the spine, is a channel of devotion and the main energy flow between heaven and earth. The spine is a willpower / success organ and therefore, the flow in the spine is often affected and reduced by…

Crystal Healing Evening – Monday 23.6.2014

As an ATLANTIS CRYSTAL HEALER, Nirr will use special crystals to dissolve blockages in the Subtle Energy Bodies (Aura), from which the physical body can benefit too. On this evening, Nirr will use methods which involve a HERKIMER CRYSTAL and a CRYSTAL POINT. Both methods transform, create space for a new flow and support that…

KRYSTALL HEALING KVELD på 16.6. og 23.6.

Som ATLANTIS KRYSTALL HEALER, bruker Nirr spesielle krystaller for å løse blokader i de enkelte energikroppene (Auraen) slik at også den fysiske kroppen kan frigjøre seg fra plager. På denne kvelden bruker Nirr to metoder som inneholder bruk av en HERKIMER-KRYSTALL og en KRYSTALLTOPP. Begge metoder transformerer, bevisstgjør mer og skaper plass for mer FLYT…

Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

~ Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert. Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene. Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene. ~ For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall…

Atlantis Krystall Healing – Chakra Behandling

Chakraene inneholder de individuelle skapelsesnivåene; via disse blir det individuelle livet dannet/skapt. Alle livsområder og personlige temaer har en chakraresonans. De fargerike mangfoldighetene av chakrasteiner kommer her til bruk. Skader fra fortiden kan hermed bli helbredet. Skapelsesnivåer og potensialer i chakraene blir vekket og underskudd blir balansert. Du kan erfare ditt egen lys. Ved hjelp…

Atlantis Krystall Healing – HOLISTIC STONE HEALING

HOLISTIC STONE HEALING Bestemte temaer, sykdommer og atferdsmønstre er forbundet med de forskjellige energikroppene, i auraen og i den fysiske kroppen. Atlantis Krystall healere forstår kompleksitet og plasserer krystallene i overensstemmelse med energimønsteret som de har erkjent. En ny positiv energiflyt kan etablere seg. Forherdete/fastlåste strukturer oppløser seg. Med støtter av åndelige verden kan sågar…

Kristusildkrystaller – Christ Fire Crystals

~ The Christ fire crystal is especially supportive for the heart chakra. It strengthens your own light presence, the living of unconditional love and the awakening of your own creation levels in your heart chakra. The Christ Fire tumble stones bring alignment and adjustment to the light of Christ in our Chakras. ~ For mer…

Atlantis Krystall Healing – Ildkrystaller

~ Ildkrystaller blir initiert med den hellige ilden. De støtter enhver type transformasjon. Ildkrystaller kan også bli brukt i ulike rom. Her gir de en permanent transformasjonsenergi i rommet. ~ For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr. Fire crystals are initiated with the holy…

Atlantis Krystall Healing – Visjonskrystaller

Visjonskrystaller gir innsyn i din egen livsvei. De gir visjoner som gjør det lettere å forstå dine utviklingstrinn. Støttende henvisninger fra den ikke polare verden kommer til syne og spirituell veiledning kan bli erfart. Når du har viktige beslutninger å gjøre i ditt liv, er visjonskrystallen en fortreffelig mulighet til å få innsyn utover dine…