Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

Crystalline Implants

~
Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert.
Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene.
Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene.
~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
By using special storage crystals, it is possible to implant the light matrix into the physical body. This makes it possible to bring the complete original information back into dysfunctional or affected parts of the body. The body receives a depot with healthy light information.
~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.