Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

Crystalline Implants

~
Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert.
Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene.
Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene.
~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
By using special storage crystals, it is possible to implant the light matrix into the physical body. This makes it possible to bring the complete original information back into dysfunctional or affected parts of the body. The body receives a depot with healthy light information.
~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *