Golden Light CRYSTAL – TREATMENT

This article is especially dedicated to my personalised Atlantis Crystal Healing treatment:
MANIFESTING THE FLOW OF DIVINE PEACE for the Golden Age
tailored to my divine qualities and ready to share with the world:)

In this treatment, developed in the training ‘Crystalline Initiation Path’, I will be working with a special initiated and charged Citrin Point. Working on the energy bodies with this crystal helps to make you more receptive to the golden light energies pouring down from heaven and merging with the earthly energies manifesting the Golden Age. It aligns you to this light, which is a special quality of this age and establish a peaceful flow through yourself and into the earth.

Divine Peace is the quality of this light and will be awakened when flowing through you into the earth. The more these seeds in ourselves and therefore also in the earth will be awakened, the more a peaceful and harmonious togetherness will be created.

More details about the treatment:
In this treatment I will be working with a unique Citrin Point along the spine, on both feet, both hands and along the subtle energy bodies above the head towards the lotus chakra. The treatment then finishes working with the Citrin Point on the heart chakra. There might be some preparation work done before starting with the crystal treatment but that can be discussed before the treatment or in a consultation session.

The treatment will take place in a comfortable environment, in a laying position with clothes on and no physical pressure is applied to the body at any point. Treatment duration between 30-45 minutes.

IMG_1243

IMG_1249

IMG_1246_2-2

IMG_1258_2

Feel free to contact me and make an appointment to enjoy this treatment or for more information about it.

Crystal Healing Evening – Monday 23.6.2014

ACH Logo jpgAs an ATLANTIS CRYSTAL HEALER, Nirr will use special crystals to dissolve blockages in the Subtle Energy Bodies (Aura), from which the physical body can benefit too.

On this evening, Nirr will use methods which involve a HERKIMER CRYSTAL and a CRYSTAL POINT. Both methods transform, create space for a new flow and support that flow in your life.

FLOW also means that wishes can take place and start to manifest.

So it’s very important to be aware of what we are thinking!

COME and experience the beautiful LIGHT of the CRYSTALS.

I look forward to welcoming you!

Krystall Healing Kveld

Organizer/Host:: Nirr Consulting
Teacher: Nirr Hochadel
Date: Monday 23. Juni
Time: 18.00 – 20.00

Price: kr. 200,-

Place:
Energi og Terapisenteret in Trondheim (former Gaia),
Fjordgata 62/64
Booking can also be made via email or sms:
Email: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014

For more information feel free to contact Nirr.

KRYSTALL HEALING KVELD på 16.6. og 23.6.

ACH Logo 99

Som ATLANTIS KRYSTALL HEALER, bruker Nirr spesielle krystaller for å løse blokader i de enkelte energikroppene (Auraen) slik at også den fysiske kroppen kan frigjøre seg fra plager.

På denne kvelden bruker Nirr to metoder som inneholder bruk av en HERKIMER-KRYSTALL og en KRYSTALLTOPP. Begge metoder transformerer, bevisstgjør mer og skaper plass for mer FLYT i livet.

FLYT betyr at ønskene settes i gang og manifesterer seg. På grunn av det er det så viktig å være bevisst på hva vi tenker på.

Hjertelig velkommen til en kveld med mye velgjørende Krystallys.

For den som har ikke tid på 16.6. bli det også mulig å delta på 23.6.

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Mandag 16. Juni
Tid: 18.00 – 20.00

Pris kr. 200,-

Krystall Healing Kveld

Sted:
Energi og Terapi senter (tidligere Gaia)
Trondheim, Fjordgata 62/64

Påmelding kan også skjer per email eller Sms.
E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med Nirr.

Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

Crystalline Implants

~
Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert.
Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene.
Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene.
~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
By using special storage crystals, it is possible to implant the light matrix into the physical body. This makes it possible to bring the complete original information back into dysfunctional or affected parts of the body. The body receives a depot with healthy light information.
~

Atlantis Krystall Healing – Chakra Behandling

Chakra Healing

Chakraene inneholder de individuelle skapelsesnivåene; via disse blir det individuelle livet dannet/skapt. Alle livsområder og personlige temaer har en chakraresonans. De fargerike mangfoldighetene av chakrasteiner kommer her til bruk. Skader fra fortiden kan hermed bli helbredet. Skapelsesnivåer og potensialer i chakraene blir vekket og underskudd blir balansert.

Du kan erfare ditt egen lys. Ved hjelp av chakrasteiner er det mulig å dukke inn i din egen helhet.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

Our chakras contain our own creation levels; we create our life based on our chakra potential. All areas of life and all issues always have an equivalent in our chakras. The colourful diversity of the chakra crystals is applied with two chakra healing methods. Wounds and injuries from the past are healed, creation levels and potential in the chakras are awakened, and deficits are balanced. You can experience your own light in abundance and your own completeness.