Golden Light CRYSTAL – TREATMENT

This article is especially dedicated to my personalised Atlantis Crystal Healing treatment: ‘MANIFESTING THE FLOW OF DIVINE PEACE for the Golden Age‘ tailored to my divine qualities and ready to share with the world:) In this treatment, developed in the training ‘Crystalline Initiation Path’, I will be working with a special initiated and charged Citrin…

Crystal Healing Evening – Monday 23.6.2014

As an ATLANTIS CRYSTAL HEALER, Nirr will use special crystals to dissolve blockages in the Subtle Energy Bodies (Aura), from which the physical body can benefit too. On this evening, Nirr will use methods which involve a HERKIMER CRYSTAL and a CRYSTAL POINT. Both methods transform, create space for a new flow and support that…

KRYSTALL HEALING KVELD på 16.6. og 23.6.

Som ATLANTIS KRYSTALL HEALER, bruker Nirr spesielle krystaller for å løse blokader i de enkelte energikroppene (Auraen) slik at også den fysiske kroppen kan frigjøre seg fra plager. På denne kvelden bruker Nirr to metoder som inneholder bruk av en HERKIMER-KRYSTALL og en KRYSTALLTOPP. Begge metoder transformerer, bevisstgjør mer og skaper plass for mer FLYT…

Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

~ Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert. Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene. Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene. ~ For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall…

Atlantis Krystall Healing – Chakra Behandling

Chakraene inneholder de individuelle skapelsesnivåene; via disse blir det individuelle livet dannet/skapt. Alle livsområder og personlige temaer har en chakraresonans. De fargerike mangfoldighetene av chakrasteiner kommer her til bruk. Skader fra fortiden kan hermed bli helbredet. Skapelsesnivåer og potensialer i chakraene blir vekket og underskudd blir balansert. Du kan erfare ditt egen lys. Ved hjelp…