Atlantis Crystal Healing

======================= Atlantis Krystall healerne ======================= Atlantis Krystallhealere er vesener som kan se tilbake til en lang sjelelig utvikling. Allerede i Atlantis tidsalder tjente de lysutviklingen på jorda til menneskene. De utmerker seg ved en stor kjærlighet til lyset og krystallverdenene og innsetter disse til velvære for alle. Krystallverdenene har oppgaven til å gi lyset et…

New WORKSHOP Friday 13. Dec

============================== MEDITATIVE JOURNEY TO THE FIRE ============================== Friday 13. December 6.00 – 8.00 pm at Gaia in Trondheim   Fjordgata 62/64 . Nowadays in an age of increasing spiritual awareness, the Shamanic traditions are returning more and more into the public eye. Shamanism is a deep and powerful expression of spirituality, which can initiate healing…

GRATIS LYDFIL – Positive affirmasjoner

”Affirmasjon, en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, f.eks. to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjoner kan gjøres stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes. Bygger på den grunnleggende forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.” fra ‘Store norske leksikon’ Louise Hay må…

Fredag 22. Nov 18.00 – 20.30 Stjernelys på Gaia

Balansering av mannlige og kvinnelige energier med Stjernelys Essenser på Gaia Senteret for alternativ behandling i Trondheim, Fjordgata 62/64. ~ Konflikter oppstår ofte gjennom ubalanserte mannlige od kvinnelige aspekter i oss. Det er viktig å akseptere, elske og leve i begge, våre kvinnelige og mannlige andeler. Med utvalgte Sternelys essenser fra Sirius erkjenner vi hvilke…

VENUS workshop i morgen, lørdag kl 15.30 på Gaia

Starlight Connection Workshop VENUS In the beautiful garden of Venus with its holy temple buildings, is the Starlight knowledge and the mastery of the heart chakra guarded. Everything which the earth and mankind needs to make the heart chakra complete is possible to experience through Venus. From there Unconditional Love is streaming continously to earth….

Stjernelys Forbindelse Workshop VENUS

I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS. Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda. Stjernelys Essensene fra VENUS støtter bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon. Hjertelig velkommen til en kveld med…