Guidet Meditasjon – Sola

sol_om_1~
I en Guidet Meditasjon hjelper Nirr deg med å få kontakt med energien fra sola, slik at du også kan få erfare solenergien i ditt Indre. Når blir erfart og integrert i ditt Indre, er det lettere å akseptere dette sterke lyset som kan virke veldig transformerende. Den integrerte, rene solenergien hjelper deg med å gjenopprette freden som Hjerte-Chakraet trenger for å åpne seg mer og mer.

Den hjelper deg på fredelig vis i å akseptere utfordringene i ditt daglige liv.
~

Hjertelig Velkommen !

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Fredag 30. Mai
Tid: 18.30 – 20.00
Pris kr. 70,-

Sted:
Energi og Terapisenteret (tidligere Gaia) i Trondheim, Fjordgata 62/64

Påmelding kan også skjer per email eller Sms.

E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014

For mer informasjon tar gjerne kontakt med Nirr.

Tilbakehenting av sjel – SJELHENTING

FluteMange av oss har hørt om henting av sjelen som sjamanistiske helbredelse metode eller som sjamanistiske metode for å gjenopprette og styrke livskraft. I denne teksten finnes noen suppleringer og eventuelle forklaringer om denne sjamanistiske filosofien og utøvelsen.

Ordet ‘Sjel‘ i Sjamanisme betyr livskraft og sjamanen anser hver del (armer, hender, organer, kjertler, bein osv) og hver celle av vår kropp som en sjel. I sjamanistiske termer er vi sammensatt av ‘sjeler’ og dette forklarer hvorfor vi kan bli fragmentert. Sjelhenting er en klassisk sjamanistisk praksis, og det var den primære metoden for å opprettholde helse, styrke, kraft og balanse i noen tidligere miljøer.

For å hente sjelfragmenter eller livets kraft for eksempel av en bestemt del av kroppen tilbake, reiser en Sjaman i den åndeligen verden forbundet med sine hjelper, guider og kraftdyr og henter en eller flere sjelefragmenter (livsstyrkende energi) tilbake slik at helbredelsen på det fysiske plan også kan ta plass.

I Sjamanisme går helse og makt hånd i hånd. Hvis kroppen er makt-full, er det ikke rom for sykdom. Betydningen av makt i Sjamanisme, tilsvarer makt over oss, ikke makt over andre. Desto mer kraft vi har over oss selv, betyr at vi er virkelig i stand til å leve våre liv, uten å bli slått bort fra sentrum, uten behovet for å reagere når våre “knapper” er presset og vi blir mindre trengende av andre folks makt.

Trommel

Sjelhenting er en måte å gjenopprette og opprettholde vår livskraft og makt, og dette er en handling der vi får vår egen livskraft. En annen måte å opprettholde våres livskraft er å ikke holde på noen andre. Av og til og ofte ubevisst holder vi i våre liv på energien til andre og dette bør bli sett på i en ikke-dømmende måte. I noen henseender er det den andre siden av Sjelehenting.

Streben etter en tilstand da vi kan leve vår kraft, vår makt og kan hente eventuelle mistede sjelefragmenter tilbake med en bevissthet til ikke å forsøke å ta opp energier fra andre er et godt utgangspunkt for å føre et harmoniskt liv med seg selv og sine omgivelser.

Men å holde på energier fra andre kan være en innlært atferd fra forrige generasjon som ofte oppstår i relasjoner innen familier hvor det er ens ubevisste handlinger og faktisk hvis det er slik at personen visste hva han/hun gjorde, godt kan være svært opprørende.

Det kan være svært nyttig å hente sjel fragmenter tilbake eller gi slipp på sjel fragmenter som ikke er våre i en sjamanistisk behandling, ritual eller seremoni.

Personer som gikk gjennom sjamaistisk Sjelhenting/Sjelslipping, gjennom et ritual eller behandling, forteller ofte at så snart de gjorde dette arbeidet gikk de hjem og ryddet alt rot og skrot fra sine hjem og dette er en måte å gjøre en umiddelbar fysisk manifestasjon og jording. De gjør plass tilgjengelig for nye ting til å komme inn i deres liv, mer plass i kroppen for vår egen sjel, mer plass for våre egne livskraft, mer plass for vår egen makt.

Arbeid med Sjamanisme kan ved hjelp av verktøy, metoder og teknikker være svært støttende i denne loven for å gi slipp. Det er fordi de sovende minnene er vanskelige å få tilgang til. Denne kontakten med ånd-folk, ånd-dyr og lærere kan være nyttig. Ånd, lærere og dyr, kjenner oss perfekt. De vet vår personlige historie, våre styrker, våre kvaliteter, våre svakheter, symbolene vi arbeider med, og de kan hjelpe oss i denne.

Arathi Feuerschale
En sjamanistisk reise med Ild seremoni for å løslate sjele deler som vi holder fast på.

En mulighet til å bli oppmerksam om vi holder på sjeldeler er en sjamanistisk reise med tromming og en ild seremoni for å gi slipp.

Når du har returnert fra reisen, er det en god idé å skrive navnene ned på papiret, mens minnene fra reisen fortsatt er friskt i hodet. Vennligst hold i tankene dine at du ikke bør dømme deg selv for dette, det er noe som vi alle gjør. Forskjellen er at nå har du en mulighet til å gjenopprette balansen.

Nå vet du hva du trenger å frigi og returnere, og at dette best kan oppnås ved et ritual eller en seremoni. Ritualer og seremonier har stor kraft i denne virkeligheten; Det er en måte å kombinere hjertet, sinn, ånd og kropp i en enkelt fysisk handling og intensjon. Ritualet er et kommunikasjonsmiddel mellom den åndelige verden og oss selv. Det er en måte som ånder/hjelper/guider kan krysse over fra sin verden til vår. I vestlige samfunn har vi glemt at vanlige og andre virkeligheten hører sammen, at det er to halvdeler av en helhet.

Flames Et eksempel på et ritual ville være en Ild-seremoni. Ritualet kan også bli støttet på samme måte som ved en sjamanistiske reise ved å bruke tromming og chanting. Det er viktig å ha et egnet sted for det.

Kall på åndene, be om deres hjelp og oppgi din intensjon veldig tydelig : “jeg gir tilbake sjeledeler som jeg fortsatt holder på”. Så mens du fortsatt opprettholder en seremoniell plass, river du papiret i strimler, ett navn for hver stripe og så fortsetter du å brenne hver stripe av papir. Etterhvert som hver stripe av papir brenner, visualiserer, forestiller du deg og føler du – som om at hver sjeledel av vedkommende frigis fra deg og tilbake til vedkommende. Etter seremonien takker du åndene/hjelperne/guidene som har hjulpet deg.

Tilbakevendende sjeledeler bringer ofte en følelse av ferdigstillelse, og en generell følelse av tilfredshet. Ild seremonien kan gjentas når som helst.

Ta kontakt med Nirr for mer informasjon om sjamanistiske behandlinger og transformasjonsarbeid.

fs-logo-neu-tranparent

Atlantis Krystall Healing – Krystalline Implantater

Crystalline Implants

~
Gjennom bruken av spesielle Lagrings- krystaller kan lysmatrixen i kroppen bli implantert.
Hermed er det mulig å gi funksjonsskadede eller innskrenkede områder i kroppen den fullstendige, opprinnelige informasjonen tilbake. Kroppen får et depot med de sunne lysinformasjonene.
Dette hjelper særlig regenerasjonskreftene.
~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
By using special storage crystals, it is possible to implant the light matrix into the physical body. This makes it possible to bring the complete original information back into dysfunctional or affected parts of the body. The body receives a depot with healthy light information.
~

ILDsjamanistisk Workshop – LUFT og VANN

Trommel

~
I kontakt med elementer er du i forbindelse med deg selv, dine omgivelser og jorden.

ENS med universet.

I en meditasjon og i forbindelse med tromming/synging fører Nirr deg i kontakt med elementene LUFT og VANN og hermed med ditt Indre Selv.
~

Ta med hvis mulig et liggeunderlag.

Hjertelig Velkommen.

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Mandag 2. Juni
Tid: 18.30 – 20.30
Pris kr. 200,-

Sted:
Energi og Terapisenteret (tidligere Gaia) i Trondheim, Fjordgata 62/64
Påmelding kan også skjer per email eller Sms.

E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014

For mer informasjon tar gjerne kontakt med Nirr.

~
Flute

Atlantis Krystall Healing – Chakra Behandling

Chakra Healing

Chakraene inneholder de individuelle skapelsesnivåene; via disse blir det individuelle livet dannet/skapt. Alle livsområder og personlige temaer har en chakraresonans. De fargerike mangfoldighetene av chakrasteiner kommer her til bruk. Skader fra fortiden kan hermed bli helbredet. Skapelsesnivåer og potensialer i chakraene blir vekket og underskudd blir balansert.

Du kan erfare ditt egen lys. Ved hjelp av chakrasteiner er det mulig å dukke inn i din egen helhet.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

Our chakras contain our own creation levels; we create our life based on our chakra potential. All areas of life and all issues always have an equivalent in our chakras. The colourful diversity of the chakra crystals is applied with two chakra healing methods. Wounds and injuries from the past are healed, creation levels and potential in the chakras are awakened, and deficits are balanced. You can experience your own light in abundance and your own completeness.

Atlantis Krystall Healing – HOLISTIC STONE HEALING

Holistic Stone Healing
HOLISTIC STONE HEALING

Bestemte temaer, sykdommer og atferdsmønstre er forbundet med de forskjellige energikroppene, i auraen og i den fysiske kroppen. Atlantis Krystall healere forstår kompleksitet og plasserer krystallene i overensstemmelse med energimønsteret som de har erkjent.

En ny positiv energiflyt kan etablere seg. Forherdete/fastlåste strukturer oppløser seg. Med støtter av åndelige verden kan sågar hardnakkede strukturer transformere seg. Alt kommer tilbake til sin naturlig plass. Det komplette energisystemet oppløser seg for å sette seg sammen på nytt. Det bringer en sterk følelse av befrielse.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

HOLISTIC STONE HEALING
Certain issues, diseases and behaviour patterns are related to your energy bodies, your aura or parts of your physical body. Atlantis Crystal Healers comprehend the complexity and place the crystals according to the energetic pattern, which they perceive. A new, positive energy flow can be established; hardened or dense structures can dissolve. With support from the spiritual world, even persistent structures can be transformed. Everything returns to its natural place; the whole energy system is dissolved and put back together which brings a sense of liberation. To find an Atlantis Crystal Healer near you visit :
http://www.crystal-healing-of-atlantis.com