Starlight Essenser Workshop VENUS – Fredag 2.Mai

~ I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS. Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda. ~ Stjernelys Essensene fra VENUS fremmer bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon. Hjertelig velkommen til en…

Kristusildkrystaller – Christ Fire Crystals

~ The Christ fire crystal is especially supportive for the heart chakra. It strengthens your own light presence, the living of unconditional love and the awakening of your own creation levels in your heart chakra. The Christ Fire tumble stones bring alignment and adjustment to the light of Christ in our Chakras. ~ For mer…

Atlantis Krystall Healing – Ildkrystaller

~ Ildkrystaller blir initiert med den hellige ilden. De støtter enhver type transformasjon. Ildkrystaller kan også bli brukt i ulike rom. Her gir de en permanent transformasjonsenergi i rommet. ~ For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr. Fire crystals are initiated with the holy…

Atlantis Krystall Healing – Visjonskrystaller

Visjonskrystaller gir innsyn i din egen livsvei. De gir visjoner som gjør det lettere å forstå dine utviklingstrinn. Støttende henvisninger fra den ikke polare verden kommer til syne og spirituell veiledning kan bli erfart. Når du har viktige beslutninger å gjøre i ditt liv, er visjonskrystallen en fortreffelig mulighet til å få innsyn utover dine…

Atlantis Krystall Healing for Ryggen

~ Virvelsøylekrystallen frigjør og forbedrer flyten i virvelsøylekanalen. Lys kanalen, som flyttes gjennom virvelsøylen, er en hengivelseskanal og hovedenergien mellom himmel og jord beveger seg gjennom denne kanalen. ~ Virvelsøylen er en viljestyrke/suksess organ og derfor er flyten i virvelsøylen ofte påvirket og redusert gjennom viljestyrkekonflikter. Virvelsøylekrystallen renser hele energikanalen i virvelsøylen. Stagnerende energier blir…