Starlight Essenser Workshop VENUS – Fredag 2.Mai

Starlight Essences Logo cropped~
I den store hagen på VENUS med sitt tempelanlegg blir stjernelysviten om regimet av hjerte-chakraet voktet. Alt hva jorden og menneskeheten trenger for å gjøre hjerte-chakraet fullkomment kan du erfare gjennom VENUS.

Fra der strømmer betingelsesløs kjærlighet uavlatelig til jorda.
~

Stjernelys Essensene fra VENUS fremmer bevisstgjøring, helbredelse og transformasjon.

Hjertelig velkommen til en kveld med det velgjørende stjernelyset fra VENUS!!!

Arrangør: Nirr Consulting
Kursholder: Nirr Hochadel
Dato: Fredag 2. Mai
Tid: 18.30 – 20.30
Pris kr. 250,-

Sted:
Energi og Terapi senteret (tidligere Gaia) i Trondheim, Fjordgata 62/64

Påmelding kan også skjer per email eller Sms.
E-mail: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Det er en fordel å ha meditert før men det er ingen krav. Kurset egner seg både for nybegynnere og terapeuter.

Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med meg.

Nirr’s Diploma

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

Starlight Connection Workshop VENUS

In the beautiful garden of Venus with its holy temple buildings, is the Starlight knowledge and the mastery of the heart chakra guarded. Everything which the earth and mankind needs to make the heart chakra complete is possible to experience through Venus. From there Unconditional Love is streaming continously to earth.

The Starlight Essences from Venus support greater awareness, healing and transformation.

I look forward to welcome you to an evening with the beautiful light of Venus.

Organizer/Host: Nirr Consulting
Teacher: Nirr Hochadel
Date: Friday 2. Mai
Time: 6.30pm – 8.30pm
Price: kr. 250,-

Place: Gaia Trondheim, Fjordgata 62/64
Booking can also be made via email or sms:
Email: nirr@gmx.com
Mobil: 967 06 014.

Participation in this workshop does not require any previous knowledge. So the workshop is suitable for beginners and also therapists who are looking for a new and truly amazing addition to their current methods.

For more information about the course or the method please contact Nirr.

Nirr’s Diploma

Nirr Consutling på alternativ messe i Trondheim Spektrum 25.-27.4.2014

Har du interesse i alternative behandlingsmetoder ?

Kom for prøvebehandlinger til Spektrum i Trondheim.

Nirr Consulting tilbyr :

Starlight Essences Logo cropped
~ Starlight Essenser Chakrabehandling

ACH Logo jpg
~ Atlantis Crystall Healing for Ryggen

messeheading4

For mer informasjon om Messen :

http://www.altnett.no/no/messer/trondheim_25-27april_2014/Velkommen+til+alternativmessen+i+Trondheim+2014,+25.-27.+april.9UFRzG4_.ips

Kristusildkrystaller – Christ Fire Crystals

Christ Ildkrystaller~
The Christ fire crystal is especially supportive for the heart chakra. It strengthens your own light presence, the living of unconditional love and the awakening of your own creation levels in your heart chakra. The Christ Fire tumble stones bring alignment and adjustment to the light of Christ in our Chakras.
~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

Atlantis Krystall Healing – Ildkrystaller

Fire Crystal

~

Ildkrystaller blir initiert med den hellige ilden. De støtter enhver type transformasjon. Ildkrystaller kan også bli brukt i ulike rom. Her gir de en permanent transformasjonsenergi i rommet.

~

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

Fire crystals are initiated with the holy fire. They support any kind of transformation. Fire crystals can also be used for rooms where they provide on ongoing transformation energy.

See also Atlantis Crystal Healers worldwide

Atlantis Krystall Healing – Visjonskrystaller

VisjonskrystallerVisjonskrystaller gir innsyn i din egen livsvei. De gir visjoner som gjør det lettere å forstå dine utviklingstrinn. Støttende henvisninger fra den ikke polare verden kommer til syne og spirituell veiledning kan bli erfart. Når du har viktige beslutninger å gjøre i ditt liv, er visjonskrystallen en fortreffelig mulighet til å få innsyn utover dine egne erfaringer og din forstillingskraft.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.

~
Vision crystals give insights into your own life path. They grant visions, which make it easier to comprehend your own steps of development. Supporting hints from the non-polar level appear and spiritual guidance can be experienced. When you are about to make important decisions in your life, the vision crystal is an excellent opportunity to receive insights beyond your own experiences and imagination.
~

Atlantis Krystall Healing for Ryggen

ACH Logo 99

~

Virvelsøylekrystallen frigjør og forbedrer flyten
i virvelsøylekanalen. Lys kanalen, som flyttes gjennom virvelsøylen, er en hengivelseskanal og hovedenergien mellom himmel og jord beveger seg gjennom denne kanalen.

~

Virvelsøylen er en viljestyrke/suksess organ og derfor er flyten i virvelsøylen ofte påvirket og redusert gjennom viljestyrkekonflikter. Virvelsøylekrystallen renser hele energikanalen i virvelsøylen. Stagnerende energier blir fjernet.

~

Kombinert med chakra krystaller kan fraskildte aspekter komme tilbake til hoved-energi flyten. Det virker avslappende og gir en følelse til å være i enhet meg deg selv. Det hjelper deg til å akseptere alle dine aspekter og til å gi slipp på alt som er ubrukbar.

~

Da chakraene ligger langs virvelsøylen og energiforsyningspunktene for organene befinner seg nær virvelsøylen, virker dette arbeidet med virvelsøylekrystallen positivt på hele ditt energisystem. Spenninger som følge av dårlig holdning eller ensidige aktiviteter kan også bli balanserte med virvelsøylekrystallen.

~

Det er også mulig å behandle terapiresistente sykdommer som særskilte konflikter som påvirker ryggen og som kan føre til terapi resistens. Virvelsøylekrystallen gjør det mulig å gi slipp på gamle problemer eller temaer og skaper en ny flyt. Det hjelper kroppen til å frigjøre seg selv fra somatiske symptomer.

For mer informasjon om Atlantis Krystall Healing behandlinger eller om Atlantis Krystall Healing workshops tar kontakt med Nirr.
~

Atlantis Crystal Healing for the spine_picture