Atlantis Crystal Healing

======================= Atlantis Krystall healerne ======================= Atlantis Krystallhealere er vesener som kan se tilbake til en lang sjelelig utvikling. Allerede i Atlantis tidsalder tjente de lysutviklingen på jorda til menneskene. De utmerker seg ved en stor kjærlighet til lyset og krystallverdenene og innsetter disse til velvære for alle. Krystallverdenene har oppgaven til å gi lyset et…