Shamanism

Shamanism is the oldest form of lightwork. Shamans have served the light since creation began. From strong, developed, complex civilisations to the most basic, they have always had their place in every society or culture. But when they vanish from societies, it is a sign that the end of this society is coming. Shamans mediate…

Ildsjamanisme

Sjamanisme er den eldste formen for lys-arbeid. Sjamaner er til tjeneste for lyset, siden verdens begynnelse. Enten i velutviklete komplekse sivilisasjoner eller i neandertalerens tid, har de i alle samfunn og kulturer sin plass. Men hvis de forsvinner fra et samfunn, så er det et tegn at dette samfunnet er i ferd med å dø….