Nirr’s shamanic fire message April 2018:

DE below After a month of many highs and lows, cold, storm, snow and ice, it is now time for your love to take up the extended space in your heart chakra and be ready to heal old wounds. Therefore, devote yourself to this loving vibration and flood all the old wounds, everything that is…

Fireshamanic Drum Journey – Consultation on Skype

Feel free to check out my articles: ~ Fireshamanic workshop – Reconnect with your roots ~ Fireshamanism ~ OM NAMAH SHIVAYA If you resonate with the fire shamanic vibrations, feel free to contact me for a fire shamanic consulation on Skype on a topic/theme of your choice. I will then connect with the fire shamanic…

ILDsjamanistisk Workshop – LUFT og VANN

~ I kontakt med elementer er du i forbindelse med deg selv, dine omgivelser og jorden. ENS med universet. I en meditasjon og i forbindelse med tromming/synging fører Nirr deg i kontakt med elementene LUFT og VANN og hermed med ditt Indre Selv. ~ Ta med hvis mulig et liggeunderlag. Hjertelig Velkommen. Arrangør: Nirr Consulting…

Ildsjamanisme

Sjamanisme er den eldste formen for lys-arbeid. Sjamaner er til tjeneste for lyset, siden verdens begynnelse. Enten i velutviklete komplekse sivilisasjoner eller i neandertalerens tid, har de i alle samfunn og kulturer sin plass. Men hvis de forsvinner fra et samfunn, så er det et tegn at dette samfunnet er i ferd med å dø….