Spiritual thoughts focused on Football and Domestic Violence

Loved One 1 in 4 women will experience domestic violence during her lifetime. Loved one, a professional football athlete make millions of dollars by smashing his body into another. As a result of this collision of blood and bone …in the process receives an estimated 900 to 1500 blows to the head in a career….

Power Places / Kraftplasser

Atlantis Krystall Healere lager kraftplasser med natursteiner og med sine spesielle krystaller. For dem er det mulig å lage steinsirkler som fungerer som helbredelses-, og visdoms-kraftplasser. De er laget for et spesielt tema i hagen eller ut i naturen. De inneholder all viten om krystaller fordi de er lagret og bevoktet dypt nede i jorden….