Crystal Healing Evening – Monday 23.6.2014

As an ATLANTIS CRYSTAL HEALER, Nirr will use special crystals to dissolve blockages in the Subtle Energy Bodies (Aura), from which the physical body can benefit too. On this evening, Nirr will use methods which involve a HERKIMER CRYSTAL and a CRYSTAL POINT. Both methods transform, create space for a new flow and support that…

KRYSTALL HEALING KVELD på 16.6. og 23.6.

Som ATLANTIS KRYSTALL HEALER, bruker Nirr spesielle krystaller for å løse blokader i de enkelte energikroppene (Auraen) slik at også den fysiske kroppen kan frigjøre seg fra plager. På denne kvelden bruker Nirr to metoder som inneholder bruk av en HERKIMER-KRYSTALL og en KRYSTALLTOPP. Begge metoder transformerer, bevisstgjør mer og skaper plass for mer FLYT…